O ASOCIJACIJI
Dženeta Ajanić
Predsjednik/ca asocijacije
Haris Kušmić
Generalni sekretar asocijacije
Seid Alibegović
Član/ica UO
Una Bejtović
Član/ica UO
Aldin Celovic
Osnivač/ica asocijacije
Fuad Ćurčić
Član/ica UO
Kenan Spaho
Član/ica UO
Neven Pavlinovic
Član/ica UO
Vildana Celic
Član/ica UO